مشتریان بانکی

بانک شهر

نصب و راه‌اندازی تعدادی از خودپردازهای بانک شهر در سطح شهر تهران
کارت هیبرید بانکی با قابلیت بلیت الکترونیک و ارتقا به سایر امکانات

بانک ملی ایران

همکاری در زمینه راه اندازی کیف پول الکترونیک با قابلیت پذیرش در شبکه حمل و نقل

بانک دی

کارت چندمنظوره بانکی با قابلیت بلت الکترونیک و ارتقا به سایر امکانات
نصب و راه اندازی تعدادی از خودپردازهای بانک دی در سطح شهر تهران

بانک اقتصاد نوین

نصب و راه اندازی تعدادی از خودپردازهای بانک اقتصاد نوین در سطح شهر تهران
کارت هیبرید بانکی با قابلیت بلیت الکترونیک و ارتقا به سایر امکانات

بانک آینده

سیستم صدور کارتهای پرسنلی با قابلیت بلیت الکترونیک

بانک قرض الحسنه رسالت

کارتهای هیبرید با قابلیت همزمان کارت بانکی، کارت پرسنلی و بلیت الکترونیک

بانک تجارت

همکاری در زمینه راه اندازی کیف پول الکترونیک با قابلیت پذیرش در شبکه حمل و نقل

بانک مسکن

کارتهای پرسنلی با قابلیت بلیت الکترونیک

بانک پاسارگاد

بن کارت بانکی با قابلیت بلیت الکترونیک

بانک کشاورزی

نصب و راه اندازی تعدادی از خودپردازهای بانک کشاورزی در سطح شهر تهران

بانک ملت

کارت سهامداران بانک ملت با قابلیت همزمان کارت بانکی، کارت بلیت الکترونیک و کارکردهای سهامداری به همراه سامانه مدیریت مجمع عمومی سهامداران

بانک پارسیان

نصب و راه اندازی تعدادی از خودپردازهای بانک پارسیان در سطح شهر کرج

مشتریان شهرداری

شهرداری تهران

در میان پروژه های متعددی که توسط شرکت سها برای شهرداری تهران انجام شده است، پروژه بلیت الکترونیک تهران شاخص ترین مورد محسوب می گردد. در این پروژه سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران، معاونت حمل و نقل و ترافیک و سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری مجتمعاً به عنوان کارفرما محسوب شده و شرکت قطار شهری تهران و حومه (مترو)، شرکت اتوبوسرانی واحد تهران و بخشهای دیگری از شهرداری به عنوان مشتری و دریافت کننده خدمات می باشند. کارت بلیت الکترونیک تهران هم اکنون در کل شبکه مترو، اتوبوسرانی، پارکومتر، صندوقهای صدقات الکترونیکی و… پذیرفته می شود.

اتوبوسرانی تهران و حومه

هم اکنون علاوه بر خدمات حوزه بلیت الکترونیک که به شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه نیز ارائه می گردد، طی قراردادهای جداگانه ای کنترل ایستگاه های BRT نیز توسط شرکت سها انجام می گردد.

شهرداری اسلامشهر

طی قراردادی با شرکت اتوبوسرانی اسلامشهر، خدمات بلیت الکترونیک در این شهر نیز ارائه می گردد.

شهرداری تبریز

تاکنون در چند مرحله انواع تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مرتبط با بلیت الکترونیک توسط شرکت سها به اتوبوسرانی تبریز ارائه گردیده است.

شهرداری چابهار

سیستم بلیت الکترونیک برای این شهر در سال 1390 توسط شرکت سها راه اندازی گردید.

سایر مشتریان

شرکت هدی ارقام

طراحی و راه اندازی ایستگاه های اتوبوس هوشمند در سطح شهر کرج

شرکت جیرینگ

کارتهای پرسنلی با قابلیت بلیت الکترونیک
راه اندازی آزمایشی NFC

سازمان بازنشستگی شهرداری تهران

کارتهای بازنشستگی با قابلیت بلیت الکترونیک

شرکت سیمرغ تجارت

همکاری در زمینه کیف پول الکترونیک و پذیرش آن در شبکه حمل و نقل