راهکار جامع بلیت الکترونیک

از سامانه جامع بلیت الکترونیک معمولاً تحت عنوان سامانه جمع آوری کرایه اتوماتیک (Automatic Fare Collection System) یا به اختصار AFC یاد می شود. این سامانه از اجزاء مختلفی تشکیل شده است که در مجموع وظایف و نقش های پذیرندگی در سیستم حمل ونقل، شارژ، صدور، حسابداری و تسویه حساب را برعهده دارند. شرکت سها در طول چند سال فعالیت خود بخشها و اجزاء مختلف سامانه بلیت الکترونیک (AFC) را به صورت یکپارچه یا بخشی در شهرها و پروژه های مختلف اجرا نموده و هم اکنون راهکار جامع بلیت الکترونیک را در اختیار دارد.

معماری کلی سامانه AFC را می توان به چهار بخش کلی ذیل تقسیم نمود:

1- پذیرش کارت در حمل و نقل

2- صدور و شارژ کارت

3- مدیریت کارت و تسویه حساب

4- تکنولوژی های کارت