مشخصات فردی

خانم‌ها گزینه "معافیت دائم" را انتخاب نمایند.

سوابق تحصیلی و کاری

در این قسمت، به ترتیب زمانی و با شماره گذاری، لیست سوابق کاری به همراه محل کار سابق خود را ذکر کنید. در صورتی که سابقه کاری نداید، نیازی به پر کردن این قسمت نیست.

در این قسمت به ترتیب و با شماره گذاری، لیست مقاطع تحصیلی به همراه دانشگاه یا مرکز تحصیلی خود را ذکر کنید.

رزومه
بارگذاری فایل

در این قسمت فایل رزومه خود را در بارگذاری کنید. قالب فایل حتما PDF باشد. حداکثر اندازه فایل: 10 مگابایت

Please wait...