ایزی لینک

درباره ایزی‌لینک

ایزی‌لینک

ایزی‌لینک یک پلتفرم کامل برای ارائه‌ی خدمات به کسب‌وکارهای کوچک و مشتریان آن‌هاست. خدماتی متنوع به کسب‌وکارهای کوچک مانند ایجاد یک کارت ویزیت آنلاین، سایت و فروشگاه، خدمات تولید و انتشار محتوا، خدمات پرداخت و خدمات اعتباری، پرداخت امن، خرید امن و کارشناسی، لجستیک و حمل‌ونقل‌، مدیریت نقدینگی و مالی، یکپارچهسازی کسبوکار در کانال‌های مختلف فروش، تحلیل و دیتا، تأمین مالی و تأمین کالابرای کسب وکارها و همچنین خدماتی مانند تأمین اعتبار و خدمات مالی و دستیار خرید برای مشتریان کسبوکارهای کوچک؛ که از طریق پلتفرم جامع کسبوکار ایزی‌لینک و البته با همکاری سایر کسب‌وکارها انجام خواهد شد.