ویژگی های توسن

  • زمان کاری منعطف
  • صبحانه و میان‌وعده
  • اتاق بازی
  • بیمه تکمیلی
  • بودجه آموزشی
  • بودجه تیم‌سازی

گالری توسن سها

درخواست همکاری