SOHA-Logo

راهکار پول الکترونیک (E-Money)

با E-Money می‌توان مستقل از کارت، موبایل یا هر واسط دیگری بسیاری از نیازهای پرداخت ضروری و روزمره را به شکلی راحت و سریع انجام داد. زیرساخت قدرتمند راهکار E-Money شرکت سها، قابلیت های متعددی را در حوزه انواع روشهای پرداخت، حسابداری، تصویه و تسویه حساب، مدیریت اشخاص و حسابها و… در اختیار کاربران و ذینفعان قرار می دهد. سیستم مدیریت حساب شهروندی تهران و پرداخت در فروش طرح ترافیک روزانه تهران که از ابتدای سال 1394 اجرا شده است، نمونه ای از پیاده سازی سامانه E-Money شرکت سها می باشد.

برخی قابلیت های راهکار E-Money شرکت سها